ปปส.กับมาตรการรับมือแก๊งยาเสพติดส่งยาทางพัสดุไปรษณีย์ | EP.34 | วันที่ 18 ก.ค. 62

ปปส.กับมาตรการรับมือแก๊งยาเสพติดส่งยาทางพัสดุไปรษณีย์ พูดคุยกับ คุณ นิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด วันที่ 18 ก.ค. 62 เวลา 18.30 น.