“เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย  ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

“เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษและกรรมการดำเนินการจัดงานการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ , พลเอก ธีระวัฒน์ บุญยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก , นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย , นายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ “วิ่ง…เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, มูลนิธิรักเมืองไทย, มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกองทัพบก ขอเชิญมาวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อความแข็งแรงที่ “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ (KHAO YAI MARATHON ๒๐๑๙ ) วิ่ง…เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี , สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ.เส้นทางถนนธนะรัชต์ และถนนทางเชื่อมเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนคราชสีมา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักสิ่งแวดล้อม และช่วยกันพิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามโครงการของมูลนิธิฯ ต่อไป

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน นับเป็นการจุดประกายให้แก่ปวงชนชาวไทยได้มีส่วนร่วม สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยนำกีฬาระดับโลกมาผสมผสานกับการสร้างจิตสำนึกร่วมกันรักผืนป่า สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงาม ซึ่งในปี ๒๕๖๑ เป็นการจัดงานครั้งแรกและประสบความสำเร็จได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิ่งมาราธอนทั้วประเทศ มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า ๕๐๐๐ คน ทั้งประเภท Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run ด้วยการจัดการแข่งขันที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการอำนวยความสะดวก บริการอาหาร เครื่องดื่ม อย่างครบสมบรูณ์ ทำให้นักวิ่งที่มาร่วมการท่องเที่ยว จึงได้รับการโหวตจากนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ในเวปไซด์ WINGNAIDEE ให้เป็นอันดับที่ ๓ ของงานวิ่งยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๖๑ จากการจัดแข่งขันทั้วประเทศกว่า ๑๔๐๐ รายการ

พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน และ เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า “….การแข่งขันปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับประเทศที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี รวมทั้งสิ้น ๗ ถ้วยรางวัล ซึ่งรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลตามโครงการของทั้ง ๓ มูลนิธิฯ ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป….”

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ คน แบ่งประเภทการวิ่ง ชาย-หญิง เป็น ๔ ประเภท ดังนี้คือ
1). Marathon ระยะทาง ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร จำนวน ๑๕๐๐ คน
2). Half Marathon ระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร จำนวน ๑๘๐๐ คน
3). Mini Marathon ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร จำนวน ๒๔๐๐ คน
4). Family Run ระยะทาง ๔.๒ กิโลเมตร จำนวน ๘๐๐ คน
5). Run for Health ระยะทาง ๔.๒ กิโลเมตร ไม่แบ่งอายุและเพศ จำนวน ๑๐๐๐ คน

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เส้นทางถนนธนะรัชต์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หรือร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ “ รายละเอียดติดตามได้ที่ www.khaoyaimarathon.run และ Facebook KHAOYAI MARATHON รายได้จากการจัดงานนี้จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของโครงการทั้ง ๓ มูลนิธิ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ดังปณิธานของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ … “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

ขอเชิญมาวิ่งเพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมาวิ่ง…เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามาดกโลกของประเทศไทย มาวิ่ง…เพื่อผู้ทักษ์ทุกผืนป่าของประเทศไทย
มาวิ่ง…เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ ๓ มูลนิธิฯ ทุกรอยเท้าที่วิ่งไป…จะสร้างผืนป่าให้กลับมา

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จะประชาสัมพันธ์และรายงานความคืบหน้าโครงการ “ เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
Cr..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

“เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์