ติดตาม..รัฐบาลแถลงนโยบายหลักและเร่งด่วน ประชาชนได้อะไรบ้าง | EP.35 | วันที่ 25 ก.ค. 62

ติดตาม..รัฐบาลแถลงนโยบายหลักและเร่งด่วน ประชาชนได้อะไรบ้าง ร่วมวิเคราะห์โดย ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์สถาบันรัฐศาสตร์ ม.รังสิต | EP.35 Part 1 | วันที่ 25 ก.ค. 62