พายุลูกใหม่ที่กำลังจะเข้าไทยกับความหวังดับภัยแล้ง | EP.36 | วันที่ 30 ก.ค. 62

พายุลูกใหม่ที่กำลังจะเข้าไทยกับความหวังดับภัยแล้งหลังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง พูดคุยกับ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต วันที่ 30 ก.ค. 62 เวลา 18.30 น.