ไข้เลือกออกระบาดหนัก เพราะเหตุใด | EP.37 | วันที่ 31 ก.ค. 62

ไข้เลือกออกระบาดหนัก เพราะเหตุใด ยุงลายขยายพันธ์เร็ว หรือภูมิคุ้มกันคนต่ำลง ร่วมวิเคราะห์โดย พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผอ.กองโรงติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค วันที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 18.30 น.