“นายก ฯ สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย หลังเกิดเหตุระเบิด”

“นายก ฯ สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย หลังเกิดเหตุระเบิด”

#TV5HD1 #ไทยคู่ฟ้า #โฆษกรัฐบาล

“นายก ฯ สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย หลังเกิดเหตุระเบิด”