พายุ “วิภา” ช่วยเติมน้ำในเขื่อนและดับภัยแล้งได้แค่ไหน EP.40 วันที่ 5 ส.ค. 62

พายุ “วิภา” ช่วยเติมน้ำในเขื่อนและดับภัยแล้งได้แค่ไหน พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ปลายปี 62 กับ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ. ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม. รังสิต ใน Hardcore ข่าว EP.40 วันที่ 5 ส.ค. 2562 เวลา 18.30 น.

#TV5HD1 #HardcoreNews #NewMedia