วิเคราะห์ประเด็นร้อนรอบโลก “ประท้วงยืดเยื้อในฮ่องกง” ใน จับปรเด็นข่าวร้อน วันที่ 5 ส.ค. 2562

วิเคราะห์ประเด็นร้อนรอบโลก “ประท้วงยืดเยื้อในฮ่องกง” ใน จับปรเด็นข่าวร้อน วันที่ 5 ส.ค. 2562 เวลา 22.00 – 22.30 น.

#TV5HD1 #NewMedia #TV5NEWS #จับปรเด็นข่าวร้อน