ยุทธการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง จับประเด็นข่าวร้อน วันที่ 7 ส.ค. 62 เวลา 22.00-22.30 น.

ยุทธการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง จับประเด็นข่าวร้อน วันที่ 7 ส.ค. 62 เวลา 22.00-22.30 น.