พบกับงานกิจกรรม “ขยะไกล้ตัว ช่วยกันเก็บ” กับ ททท.ร่วมมือกับ กทม. และ เครือข่ายจิตอาสา

พบกับงานกิจกรรม “ขยะไกล้ตัว ช่วยกันเก็บ” ในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. บริเวณชุมชนหัวตะเข้ และในพื้นที่เขตลาดกระบัง

พบกับงานกิจกรรม “ขยะไกล้ตัว ช่วยกันเก็บ” กับ ททท.ร่วมมือกับ กทม. และ เครือข่ายจิตอาสา