เทศกาลว่าวนานาชาติ ประเทศไทย หัวหิน 23-25 มีนาคม 61

ชวนร่วมงาน เทศกาลว่าวนานาชาติ ประเทศไทย ที่หัวหิน ระหว่าง 23-25 มีนาคม 61 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมืองสามอ่าว

#TV5HD1

เทศกาลว่าวนานาชาติ ประเทศไทย หัวหิน 23-25 มีนาคม 61