(21 มี.ค. 61) เวลา 07.00 น. แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เดินไปปลูก เพื่อโลก เพื่อเรา” เพื่อรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็น 1 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึก และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และนำไปสู่การแสดงพลังของคนทั่วโลก ที่ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และพร้อมจะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้อำนวยการเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้แทนจากกรมการทหารสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง (มารีสวรรค์) และบริษัท เอ็น.อาร์.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้า Happy Avenue ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง

แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เดินไปปลูก เพื่อโลก เพื่อเรา”