สภากทม.นำนายโยชิมูระฯ จ.ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นขอบคุณพลเอก ธนะศักดิ์ฯ ในการสนับสนุนตั้งกงศุลไทย ที่ จ.ฟุกุโอกะสำเร็จ

สภากทม.นำนายโยชิมูระฯ จ.ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นขอบคุณพลเอก ธนะศักดิ์ฯ ในการสนับสนุนตั้งกงศุลไทย ที่ จ.ฟุกุโอกะสำเร็จ

เมื่อวัน (21 มี.ค. 61 ) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง พร้อมคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นำนายโทชิโอะ โยชิมูระ สมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนการตั้งสถานกงสุล ณ จังหวัดฟุกุโอกะ โดยมีพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ และพลตำรวจโท พลบูรณ์ ชำนาญกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ นางรสสุคนธ์ ชาติประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ร่วมเยี่ยมคารวะ

ด้าน รองประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยในด้านการค้าการลงทุน การศึกษา ความร่วมมือต่างๆในอนาคต ซึ่งสภากทม.และสภาฟุกุโอกะมีความสัมพันธ์มายาวนานและจากนี้จะเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆมากขึ้น ซึ่งทางสภาฟุกุโอกะมีความยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและกทม.อีกด้วย

สภากทม.นำนายโยชิมูระฯ จ.ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นขอบคุณพลเอก ธนะศักดิ์ฯ ในการสนับสนุนตั้งกงศุลไทย ที่ จ.ฟุกุโอกะสำเร็จ