กฟน. ขับเคลื่อน Smart Metro ร่วมเปิดเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม

วันนี้ (22 มีนาคม 61) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการก่อตั้งเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม Siam Innovation District โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสยามสแควร์วัน