กฟน. ลงพื้นที่ให้บริการชุมชนวัดคลองเตยใน 2 แนะนำการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

กฟน. ลงพื้นที่ให้บริการชุมชนวัดคลองเตยใน 2 แนะนำการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

วันที่ 24 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ จิรทวีวุฒิ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำเจ้าหน้าที่ กฟน. พร้อมทีมงานจากสภาวิศวกร และมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ลงพื้นที่รณรงค์ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟในพื้นที่ชุมชน ภายใต้โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน…ป้องกันอย่างไร” ณ ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย