กฟน. ชูความสำเร็จมอบรางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน โชว์ผลงาน 5 ปี ลดค่าไฟฟ้าสูงกว่า 154 ล้านบาท

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ปีที่ 5 ประกาศผลรางวัลสุดยอดอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มอบรางวัลมูลค่ารวม 5 ล้านบาท เผยตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ 5 ปี ประสบความสำเร็จเกินคาด มีอาคารเข้าร่วมโครงการ 247 แห่ง ช่วยชาติประหยัดพลังงาน 39.46 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดสูงกว่า 154 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่า 22,973 ตัน โดยมี นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีฯ