เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย

ชวนประชาชนร่วมงาน ” เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย ” แต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ ชุดผ้าลายดอก เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า