กฟน. ลงนามพัฒนาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

การไฟฟ้านครหลวง ลงนามกับภาคเอกชน ในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มั่นใจว่าจะลดมลภาวะ และลดต้นทุนได้

(Visited 10 times, 1 visits today)
About The Author
-