หมอปอ นางฟ้าเลขลิขิต มาพูดคุยใน คุยก่อนเขี่ย รัสเซีย2018 วันที่ 9 ก. ค. 61

หมอปอ นางฟ้าเลขลิขิต ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านตัวเลข มาพูดคุยใน คุยก่อนเขี่ย รัสเซีย2018 วันที่ 9 ก. ค. 61