ชวนร่วมกิจกรรม บางเขนร่วมขับเคลื่อน “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข พร้อมทานก๋วยเตี๋ยว ร้านรสดีเด็ด บริการฟรีสำหรับผู้ร่วมงาน

( 13 ก.ค 61) นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 ก.ค. 61 เวลา 09.00–16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน เชิญร่วมงานและกิจกรรม “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับ กองทัพบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ “ฟรี” ประกอบด้วย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี เอกชเรย์ปอด (ติจิตอล) ตลาดนัดชุมชน บริการตัดผม ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า รถตรวจคุณภาพอาหาร รถคลายเคลียด รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข ตรวจจอประสาทตา รถตรวจการได้ยิน หน่วยทันตกรรม หน่วยสัตว์แพทย์ ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำบัตรประชาชน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย บริการอาหาร 4 ภาค และเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน จำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ นวดเพื่อสุขภาพ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดัง ร้านรสดีเด็ด สามย่าน มาออกบู๊ทบริการอาหารฟรีสำหรับผู้ร่วมงานอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ชวนร่วมกิจกรรม บางเขนร่วมขับเคลื่อน “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข พร้อมทานก๋วยเตี๋ยว ร้านรสดีเด็ด บริการฟรีสำหรับผู้ร่วมงาน