มาคุยเรื่องกฏหมาย กับ อ.ประมาณ ออกอากาศวันที่ 13 ก.ค. 2561

มาคุยเรื่องกฏหมาย กับ อ.ประมาณ ในคุยข่าวสิบโมง ช่วงคุยคดีตีข่าว ออกอากาศวันที่ 13 ก.ค. 2561