ฝนตกต่อเนื่องทำถนนทรุด

ฝนตกต่อเนื่องทำถนนทรุด / ขุดลอกคลองเตรียมรับมือพายุลูกใหม่ / ปิดเส้นทางหลักขึ้นดอยอ่างขางซ่อมทางแก้ไขน้ำเซาะถนน