สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ และ ภาคอีสาน

สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ และ ภาคอีสาน