มทบ.23 เร่งคัดแยกเวชภัณฑ์ช่วย สปป.ลาว

มทบ.23 เร่งคัดแยกเวชภัณฑ์ช่วย สปป.ลาว