คนไทยที่ติดค้างอยู่ที่ภูเขาไฟรินจานี เดินทางถึงไทยคืนนี้

คนไทยที่ติดค้างอยู่ที่ภูเขาไฟรินจานี เดินทางถึงไทยคืนนี้