คาดการณ์ 10 ส.ค. น้ำล้นเขื่อนแก่งกระจานท่วมพื้นที่ อ.เมือง

คาดการณ์ 10 ส.ค. น้ำล้นเขื่อนแก่งกระจานท่วมพื้นที่ อ.เมือง