คาดการณ์น้ำที่ไหลจากเขื่อนแก่งกระจานจะส่งผลกระทบ 5 อำเภอ

คาดการณ์น้ำที่ไหลจากเขื่อนแก่งกระจานจะส่งผลกระทบ 5 อำเภอ