อำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี แห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

 

( 8ส.ค.61) นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของอำเภอม่วงสามสิบ และเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม ประจำเดือนสิงหาคม ณ บริเวณถนนข้างพระบรมพุทธโธ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ สายมณี นายก อบต.หนองเหล่า นายถาวร ทองย่อย นายก อบต.ยางโยภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว อบต.หนองเหล่า และอบต.ยางโยภาพ เป็นเจ้าร่วม

ข้อมูล PR อำเภอม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี

อำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี แห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม