ททบ.5 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

(10ส.ค.61) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเคียงคู่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรในด้านต่างๆมากมาย อาทิ ทรงจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ว่างเว้นจากฤดูการทำนา ให้สร้างงานศิลปะจากวัตถุดิบของท้องถิ่น อีกทั้งทรงเผยแพร่ผ้าไหมไทยให้เป็นทีรู้จักไปทั่วโลก โดยฉลองพระองค์ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าไหม และผ้าไทยจึงทำให้ในปัจจุบัน ผ้าไหมเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนในฐานะสื่อโทรทัศน์ที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดในความจงรักภักดี ททบ.5 จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติชื่อว่า “งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ”

โดย พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ดารา นักแสดง และศิลปิน ร่วมกันกล่าวถวายราชสดุดี ขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี และบทเพลงสดุดีพระแม่เจ้า อีกทั้งร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และภายในงานยังได้จัดนิทรรศการ อันเกี่ยวข้องพระมหากรุณาธิคุณในด้านผ้าไหมไทย โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ที่สำคัญ ห้องเสื้อศุภยาลักษณ์ ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ด้วยการจัดชุดไทยพระราชนิยม ทั้ง 8 ชุด มานำเสนอผ่านการเดินแบบจากพิธีกร ผู้ประกาศข่าว ของ ททบ.5 และผู้จัด ผู้ผลิตรายการ สื่อมวลชนต่างๆ และยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าไทยจำหน่ายในราคาย่อมเยาอีกด้วย

ททบ.5 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ