งานวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 77 ปี

งานวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 77 ปี