กบนอกกะลา ตอน ความลับกระแสไฟ หัวใจมหานคร โดยการไฟฟ้านครหลวง
ร่วมติดตามเรื่องราวต่างๆของพลังงานไฟฟ้า พลังงานหลักแห่งมหานครที่ไม่เคยหลับใหล เรียนรู้ถึงการเดินทางของพลังงานไฟฟ้าว่าเดินทางมาสู่เมืองมหานคร และกระจายกระแสไฟฟ้าสู่บ้านเรือนประชาชนได้อย่างไร ตามติดพนักงาน กฟน. ในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตามบ้านเรือนประชาชน และ พบเรื่องราวน่าสนใจ พร้อมความรู้อีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้าได้ กับรายการกบนอกกะลา

กบนอกกะลา : ความลับกระแสไฟ หัวใจมหานคร โดย การไฟฟ้านครหลวง