2021-11-14

หนังสือรับรองเงินเดือนคืออะไร? พร้อมแนะนำแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนที่ดี

โดย admin

หนังสือรับรองเงินเดือนคืออะไร ใช่สิ่งเดียวกับสลิปเงินเดือนหรือไม่ สิ่งที่หลายท่านเข้าใจผิดในปี 2022 นี้

ก่อนที่จะทราบถึงหนังสือรับรองเงินเดือน ว่าหมายถึงอะไร ทุกท่านจำเป็นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนและแบบฟอร์มของสลิปเงินเดือนนั้นมีความแตกต่างกัน โดยแบบฟอร์มของสลิปเงินเดือนนั้น จะแสดงถึงรายละเอียดในแหล่งที่มาของเงินได้ก่อนที่จะนำไปออกหนังสือรับรองเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่ายล้วนระบุไว้อย่างชัดเจนผ่านสลิปเงินเดือนนี้ ซึ่งต่างจากแบบหนังสือรับรองเงินเดือนอย่างสิ้นเชิง และความแตกต่างกันนี้เอง จะแสดงถึงความหมายของหนังสือรับรองเงินเดือน โดยหนังสือนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการรับรองรายได้ของตนเอง ซึ่งท่านสามารถนำหนังสือรับรองเงินเดือนนี้ ไปทำธุรกรรมในด้านต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น การทำธุรกรรมการเงิน เช่น การขอสินเชื่อสร้างบ้าน เป็นต้น หรือท่านสามารถขอหนังสือรับรองเงินเดือนที่ว่านี้ เพื่อไปทำวีซ่าก็ได้เช่นกัน

เราสามารถขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากที่ไหนได้บ้าง หากต้องการทันที เราสามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ตัวเองได้หรือไม่

สำหรับท่านใดที่ต้องการหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อนำไปทำบัตรเครดิตหรือขอกู้สินเชื่อรถ สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่ออื่นๆ ท่านสามารถทำได้ โดยการขอเจ้าของกิจการออกใบรับรองเงินเดือนให้กับตนเองผ่านช่องทางของเจ้าหน้าที่ HR หรือดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านเว็บไซต์ตามที่กำหนด และอาจมีบางท่านที่ต้องการหนังสือรับรองเงินเดือนทันที แตทว่าไม่ได้ทำงานผ่านบริษัทหรือหน่วยงานใดๆ อีกทั้งไม่มีเจ้านายออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างได้ ด้วยเหตุนี้เอง บางท่านอาจมีความคิดที่จะออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้แก่ตนเอง หากท่านใดมีความคิดเช่นนี้ ท่านจำเป็นต้องหยุดความคิดนั้นทันที เพราะว่าการกระทำที่ได้กล่าวไปนั้นมีความผิดฐานทางกฎหมายในปี 2565 นี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ท่านถูกดำเนินคดีได้นั่นเอง

แล้วแบบขอหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นอย่างไร ส่วนสำคัญของหนังสือรับรองเงินเดือนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

สำหรับท่านใดที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อไปทำธุรกรรมใดๆ ท่านจำเป็นต้องทราบก่อนว่า หนังสือรับรองเงินเดือนนั้น มีอายุการใช้งานแตกต่างกันออกไปตามแต่ละกรณี ดังนี้ 1.การออกหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคาร สามารถใช้งานได้ภายใน 30 วัน 2.การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้เกี่ยวกับงานราชการ (สลิปเงินเดือนออนไลน์ข้าราชการ) จะสามารถใช้หนังสือรับรองเงินเดือนได้ภายใน 90 วัน 3.กรณีของหนังสือรับรองเงินเดือนที่ใช้เพื่อยื่นขอวีซ่า จะใช้งานได้ภายใน 30 วัน และในบางครั้งแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนที่ใช้ อาจจะต้องใช้ตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ โดยองค์ประกอบสำคัญของแบบหนังสือรับรองเงินเดือนนั้น จะประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน ชื่อของบริษัท จุดประสงค์ที่จะนำหนังสือรับรองเงินเดือนนี้ไปใช้ อัตราเงินเดือน วันที่ออกเอกสาร และที่สำคัญคือ ลายมือชื่อของตนเองและผู้ที่มีอำนาจนั่นเอง