2021-11-14

สลิปเงินเดือนข้าราชการเป็นอย่างไร? พร้อมตัวอย่างสลิปเงินเดือนข้าราชการ (ใหม่)

โดย admin

สลิปเงินเดือนข้าราชการคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับกลุ่มอาชีพรับราชการบ้าง

ด้วยสถานการณ์และเศรษฐกิจของไทยที่กำลังย่ำแย่อยู่ ณ ปี 2567 นี้ ประชาชนหลายท่านต่างได้รับความเดือดร้อนจากสภาพคล่องทางการเงินที่ถดถอยลงกันอย่างถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มอาชีพรับราชการที่ประกอบอาชีพครู อาจต้องการสลิปเงินเดือนครูในการนำไปขอกู้สินเชื่อ ซึ่งสลิปเงินเดือนข้าราชการนี้เอง จะเป็นหนึ่งในหลักฐานและเป็นแบบฟอร์มสำคัญสำหรับดำเนินการขอสินเชื่อในสถาบันการเงินโดยเฉพาะ ซึ่งสถาบันการเงินจะมีการพิจารณาและตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการเพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ อีกทั้งสลิปเงินเดือนข้าราชการนี้ ยังสามารถนำไปดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวกับราชการ พร้อมกับประโยชน์อื่นอีกมาก ซึ่งในบทความนี้ เราจะมากล่าวถึงสลิปเงินเดือนข้าราชการกัน

สลิปเงินเดือนข้าราชการมีรูปแบบเป็นอย่างไร แตกต่างกับใบรับรองเงินเดือนข้าราชการหรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว สลิปเงินเดือนนั้นไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ทว่าแบบฟอร์มส่วนใหญ่นั้น จะมีข้อมูลและเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งตัวอย่างสลิปเงินเดือนข้าราชการและสลิปเงินเดือนอื่นๆ ส่วนใหญ่นั้นจะประกอบไปด้วย 1.ข้อมูลของพนักงาน 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ต้องการสลิปเงินเดือนข้าราชการ เช่น ชื่อบริษัท หรือเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี 3. ข้อมูลวันที่ได้รับเงินได้ 4. แจ้งรายละเอียดและตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการอันเป็นที่มาของเงินได้ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการ ในส่วนของเงินได้ที่ได้รับจากค่าล่วงเวลา เงินได้จากค่าคอมมิชชั่น หรือเงินได้ที่ได้รับมาจากเงินเดือน และ 5. สรุปถึงสลิปเงินเดือนข้าราชการที่เป็นเงินได้สุทธิ ซึ่งบางท่านอาจจะมีการเข้าใจผิดว่าการขอใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ คือสิ่งเดียวกันกับการขอสลิปเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งอันที่จริงแล้ว สองสิ่งนี้นั้น ได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ว่าได้

แล้วสลิปเงินเดือนข้าราชการ มีข้อสังเกตหรือข้อแตกกันอย่างไรกับใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ

ปัจจุบันปี 2024 นักศึกษาที่จบใหม่หรือนักศึกษาที่ฝึกงานกับหน่วยงานราชการอาจจะมีการสับสนว่าสองสิ่งนี้นั้นคือสิ่งเดียวกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สลิปเงินเดือนข้าราชการ ที่ได้รับมาจากรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สลิปเงินเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ข้าราชการได้รับเงินได้และขอสลิปเงินเดือนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ สลิปเงินเดือนข้าราชการบํานาญที่สามารถขอสลิปเงินเดือนผ่านเว็บไซต์ได้นั้น มีความแตกต่างกันกับใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ โดยใบรับรองเงินเดือนนั้น จะแสดงถึงหนังสือราชการที่เปรียบเสมือนบันทึกข้อความ ซึ่งบนหัวของกระดาษของใบรับรองเงินเดือนข้าราชการนี้ จะเป็นรูปของพญาครุฑ อันซึ่งแสดงถึงหนังสือที่ไว้ใช้ตามกฏหมาย และในส่วนของสลิปเงินเดือนข้าราชการ ที่กลุ่มรับราชการสามารถขอสลิปเงินเดือนผ่านระบบของเว็บไซต์สลิปเงินเดือนข้าราชการกรมบัญชีกลางได้นั้น จะแสดงถึงรายละเอียดของแหล่งที่มาในการนำมาสู่เงินได้นี้ ว่าท่านได้รับเงินมาอย่างไรบ้างนั่นเอง