สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์

สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์

ขอสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์วงเงินสูงอนุมัติไว
  • 10,000 บาทขึ้นไป
  • ดอกเบี้ย 10-25% ต่อปี
  • สูงสุด 2,000,000 บาท

มาทำความรู้จักสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์และประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าจะได้รับ 2024

ปี 2567 ผู้ประกอบการอาชีพอิสระกำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้หลายท่านต้องการขอสินเชื่อเงินด่วนเพื่อที่จะมาใช้เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของตัวเองซึ่งการขอสินเชื่อนั้น ทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการปล่อยสินเชื่ออาชีพอิสระ 2567 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระให้สามารถสมัครสินเชื่อ Scb อาชีพอิสระได้โดยที่ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถทำการสมัครได้ ซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีผู้ประกอบอาชีพอิสระ มากมายเพราะผู้คนต่างต้องการมีอาชีพเป็นของตัวเอง ทำให้ผู้คนจึงหันไปเปิดธุรกิจเล็กๆเพื่อหาเลี้ยงชีพในแต่ละวันได้บางคนอาจจะนำเงินจากการขอสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์เพื่อเป็นการเริ่มต้นธุรกิจในสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ 2567 ของธนาคารไทยพาณิชย์นั้นจะให้วงเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นวงเงินสูงและสามารถอนุมัติได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้ทำการสมัครขอสินเชื่อ Scb อาชีพอิสระ

สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน 2024

สำหรับผู้ที่สนใจในการขอสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์นั้นสามารถเลือกสินเชื่อที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปล่อยออกมา โดยท่านสามารถเลือกสินเชื่อ SCB อาชีพอิสระให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่านได้ซึ่งที่เราได้ยกตัวอย่างจะมีสินเชื่ออาชีพธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันและสินเชื่อธุรกิจที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน 

สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์แบบใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจใหม่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อนำเงินไปหมุนเวียนให้กับธุรกิจหรือจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หากท่านเปิดธุรกิจเพียงแค่ 6 เดือนก็สามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ได้แต่จะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ท่านสามารถขอสินเชื่อสูงสุดถึง 10 ล้านบาท มีระยะเวลาในการผ่อนชำระยาวถึง 10 ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+2% MRR+4% ต่อปี ส่วนคุณสมบัติสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์จะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป แต่จะต้องไม่เกิน 3 ปี ธุรกิจที่ท่านดำเนินอยู่จะต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาทและจะต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยที่หลักทรัพย์จะต้องปลอดภาระจึงจะสามารถขอสินเชื่อ Scb อาชีพอิสระได้หรือหากว่าจะใช้บสย.ในการค้ำประกันร่วมกับหลักประกันก็สามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ได้เช่นกัน

สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันที่ให้วงเงินสูง

ชื่อหากท่าน สนใจสินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันถือว่าสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ประเภทนี้ได้ตอบโจทย์ท่านเป็นอย่างมากเพราะจะได้นำเงินจากสินเชื่อ SCB อาชีพอิสระ การทำธุรกิจระยะยาวซึ่งท่านจะได้รับวงเงินสูงถึง 3 ล้านบาทแต่ท่านจะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 3 ปี ส่วนหากไม่มีประสบการณ์ ในการดำเนินธุรกิจจะได้รับวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทพร้อมระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุด 6 ปีมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+12.25% – MRR+17.25% ต่อปี แต่สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์จะมีคุณสมบัติในการสมัครคือ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีการประกอบธุรกิจต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 65 ปี ธุรกิจที่ทำอยู่จะต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท ธุรกิจที่ท่านทำอยู่จะต้องมีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปจึงจะขอสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ได้

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ฮอนด้าลีสซิ่ง

ฮอนด้าลีสซิ่งรับวงเงินสูงเต็มจำนวน
  • ไม่กำหนด
  • ไม่กำหนด
  • สูงถึง 100% จากราคารถยนต์

ตรีเพชรลิสซิ่ง

ตรีเพชรลิสซิ่งสินเชื่อรถครบวงจร
  • ไม่กำหนด
  • ไม่กำหนด
  • สูงถึง 100% จากราคารถยนต์